top of page

Screening / Focus: Maria Kourkouta

The Cinema of Maria Kourkouta / Screening and Q&A with Maria Kourkouta & Niki Giannari
Photographer: Dimitris Tairis

Year:

2022

bottom of page