top of page
_edited.jpg

IFFA
Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Independent Film Festival of Athens

Σπίτι εννοιολογικά προκλητικών μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών.

Hosted at

Εργαστήριο 4

All workshops will be conducted in Greek Language

​Όλα τα εργαστήρια θα γίνουν στα Ελληνικά

logo.png
serafio logo EN.jpg
anna-vasof-640x640.jpg

Workshop #4

 

Miraculous Little Things

Πράγματα και Θαύματα


by Anna Vasof

Location | Day | Time

Technopolis City of Athens - Apotheka A' 

Saturday 09 Mar 2024

10:00am

Limited seats 

H Άννα Βάσωφ μας προσκαλέι να δούμε έναν οικείο κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία.

 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα διερευνήσουμε πώς η καθημερινή ζωή θα μπορούσε να δημιουργήσει καλλιτεχνική έκφραση και πώς το περιβάλλον μας θα μπορούσε να είναι μια ατελείωτη πηγή σκέψεων, έμπνευσης και καλλιτεχνικού πειραματισμού. 

 

Θέματα:

  • Η υψηλή τέχνη της παρατήρησης της καθημερινότητας. 

  • Πώς τα καθημερινά αντικείμενα, οι έννοιες και οι περιορισμοί τους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αφηγήσεις. 

 

Κάθε συμμετέχων θα επιλεξει ένα ή περισσότερα καθημερινα αντικείμενα που θα συνδυάσει με μηχανοκίνητες μπάλες εφαρμοζοντας μία ή περισσότερες ενέργειες από την παρακάτω λίστα Τα αποτελεσματα θα καταγραφουν σε μια ταινία μικρού μήκους. 

 

Λίστα ενεργειών που μπορούν να δώσουν καλλιτεχνικό νόημα σε αντικείμενα: 

μεταμορφώνω, συνδυάζω, αναδημιουργώ (σε διαφορετική κλίμακα ή με διαφορετικό υλικό), χρησιμοποιούμε λάθος, επανατοποθετώ, δίνω ζωή (animate)

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχετε, φέρτε την κάμερα, το τρίποδο και τον φορητό υπολογιστή σας για λήψη και επεξεργασία.

 

Η  Άννα Βάσωφ είναι αρχιτέκτονας και καλλιτέχνης, γεννημένη στην Πράγα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και Transmedia Art στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης. Από το 2004 τα βίντεο και οι ταινίες μικρού μήκους της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα φεστιβάλ και έχουν λάβει διακρίσεις. Το 2020 ολοκλήρωσε την διατριβή της για μια κινηματογραφική τεχνική που ανέπτυξε με τίτλο Non-Stop Stop-Motion, η οποία αναδημιουργεί έναν σύγχρονο εκτεταμένο κινηματογράφο και διαχειρίζεται τους ποιητικούς μηχανισμούς της επιμονής της όρασης. Στην αυτοβιογραφική μικρού μήκους ταινία της "Saving Some Random Insignificant Stories" (2022), η Βάσωφ αφηγείται μνήμες του παρελθόντος της μέσα από καταγεγραμμένα αναμνηστικά αντικείμενα του εγκαταλελειμμένου πατρικού της σπιτιού, μετά από μία καταστροφική πλημμύρα. Χρησιμοποιώντας την ποιητική του παράλογου ως μία αποκλίνουσα προσπάθεια αποτύπωσης της πραγματικότητας, τα πολυεπίπεδα καλλιτεχνικά της βίντεο καθιστούν δυσδιάκριτο το τι ορίζει το ίδιο το έργο της.

Anna Vasof invites us to observe a familiar world from a different perspective.

 

During the workshop, we will explore how everyday life could generate artistic expression and how our environment could be an endless source of thoughts, inspiration and artistic experimentation. 

 

Topics: 

  • The fine art of observing everyday life. 

  • How everyday objects, their concepts and limitations could create narratives. 

 

Each participant will choose one or more everyday objects to combine with motorized balls by applying one or more actions from the list below The results will be recorded in a short film. 

 

A list of actions that can give artistic meaning to objects: 

transform, combine, recreate (on a different scale or with different material), misuse, reposition, bring to life (animate)

 

Note: If you have one, bring your camera, tripod and laptop for shooting and editing.

 

Anna Vasof is an architect and artist, born in Prague. She studied architecture at the University of Thessaly and Transmedia Art at the University of Applied Arts in Vienna. Since 2004 her videos and short films have been presented at various festivals and received awards. In 2020 she completed her thesis on a film technique she developed called Non-Stop Stop-Motion, which recreates a contemporary extended cinema and manages the poetic mechanisms of persistence of vision. In her autobiographical short film "Saving Some Random Insignificant Stories" (2022), Vasov recounts memories of her past through recorded memorabilia from her abandoned family home after a devastating flood. Using the poetics of the absurd as a diverging attempt to appropriate reality, her multilayered video works blur the line of what defines the work itself.

KINO_ATHENS_vertical_film_society.png

Tel: +30-6934-660610

© 2022 KINO Athens Film Society. All Rights Reserved

deer_logo_black_vertical.png
Portuguese_Film_Festival_black_vertical.png
bottom of page